Login

Chọn gói đăng ký phù hợp tốt nhất cho bạn.

Bạn có thể chuyển đổi gói đăng ký của mình bất cứ lúc nào.
MINI TRIAL

7 ngày

Tận hưởng kế hoạch dùng thử miễn phí 7 ngày chuyên nghiệp.

Đăng ký
 • Xóa Quảng Cáo
 • Mã QrCode
 • Mã Pixel
 • Mạng Xã Hội
 • Thêm Script
 • Tùy Chỉnh Tên Miền
 • Tùy Chỉnh Seo
 • Dấu Tích Xanh
 • Api
 • Xóa Thương Hiệu Biovn
 • Tùy Chỉnh Nâng Cao
 • Hỗ Trợ 24/7
 • Ứng Dụng Web
 • Thông Báo Đẩy
 • Tạo Khóa Học
 • Tạo Cửa Hàng
 • Booking

 • 10 Blocks Creation
 • 10 Pixel Creation
MINI

$2.0

$20.0

/ tháng / năm

Thanh toán một lần hàng tháng hoặc hàng năm

Đăng ký
 • Xóa Quảng Cáo
 • Mã QrCode
 • Mã Pixel
 • Mạng Xã Hội
 • Thêm Script
 • Tùy Chỉnh Tên Miền
 • Tùy Chỉnh Seo
 • Dấu Tích Xanh
 • Api
 • Xóa Thương Hiệu Biovn
 • Tùy Chỉnh Nâng Cao
 • Hỗ Trợ 24/7
 • Ứng Dụng Web
 • Thông Báo Đẩy
 • Tạo Khóa Học
 • Tạo Cửa Hàng
 • Booking

 • 10 Blocks Creation
 • 10 Pixel Creation
FREE

Miễn phí

Miễn phí trọn đời

Đăng ký
 • Xóa Quảng Cáo
 • Mã QrCode
 • Mã Pixel
 • Mạng Xã Hội
 • Thêm Script
 • Tùy Chỉnh Tên Miền
 • Tùy Chỉnh Seo
 • Dấu Tích Xanh
 • Api
 • Xóa Thương Hiệu Biovn
 • Tùy Chỉnh Nâng Cao
 • Hỗ Trợ 24/7
 • Ứng Dụng Web
 • Thông Báo Đẩy
 • Tạo Khóa Học
 • Tạo Cửa Hàng
 • Booking

 • 5 Blocks Creation
 • 5 Pixel Creation
Bắt đầu ngay
Bắt đầu ngay hôm nay bằng cách tạo một tài khoản để bắt đầu với giải pháp Biolink của chúng tôi
Bạn đã có tài khoản?
Login