Login
artist

NỀN TẢNG DÀNH CHO NGƯỜI SÁNG TẠO

Tạo Bio link chưa bao giờ dễ dàng đến thế

Chúng tôi cung cấp sức mạnh và công cụ để người sáng tạo thể hiện bản thân theo một cách độc đáo.


Kéo và thả
Bắt đầu với giao diện kéo và thả dễ dàng của chúng tôi cho phép bạn sắp xếp nội dung sinh học của mình thành các phần.
Không cần kỹ năng lập trình
Chúng tôi cung cấp một hệ thống miễn phí không yêu cầu bất kỳ kỹ năng lập trình nào.
Giá cả linh hoạt
Chúng tôi cung cấp giá cả linh hoạt và minh bạch phù hợp với nhu cầu của bạn.

Bắt đầu tạo trang của bạn.

Trình tạo trang bio link thế hệ mới

  • Thêm tên miền tùy chỉnh của bạn.
  • Tạo ứng dụng web dạng app.
  • Tùy chỉnh trang bio của bạn theo sở thích.
Bắt đầu ngay
Bắt đầu ngay hôm nay bằng cách tạo một tài khoản để bắt đầu với giải pháp Biolink của chúng tôi
Bạn đã có tài khoản?
Login