Login
Cập nhật lần cuối vào: 1 tháng 7 năm 2023

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI BIOVN.ME

Tài khoản

Nói một cách dễ hiểu: Chúng tôi cần bạn đồng ý với các điều khoản của chúng tôi để cung cấp Dịch vụ cho bạn. Chúng tôi cung cấp dịch vụ này cho hầu hết mọi người, nhưng hãy giữ an toàn cho mật khẩu của bạn và không cho phép người khác sử dụng thông tin đăng nhập của bạn.

Để truy cập hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn phải tạo một tài khoản với chúng tôi. Khi bạn tạo tài khoản này, bạn phải cung cấp thông tin chính xác và cập nhật. Điều quan trọng là bạn phải duy trì và cập nhật thông tin chi tiết của mình và bất kỳ thông tin nào khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi.


Bảo vệ

Chúng tôi quan tâm đến sự an toàn của người dùng của chúng tôi. Mặc dù chúng tôi làm việc để bảo vệ tính bảo mật của nội dung và tài khoản của bạn, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo rằng các bên thứ ba trái phép sẽ không thể đánh bại các biện pháp bảo mật của chúng tôi. Chúng tôi yêu cầu bạn giữ an toàn cho mật khẩu của mình. Vui lòng thông báo ngay cho chúng tôi về bất kỳ sự xâm phạm hoặc sử dụng trái phép nào đối với tài khoản của bạn.

Bạn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản và mật khẩu của mình, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc hạn chế quyền truy cập vào máy tính và/hoặc tài khoản của bạn. Bạn đồng ý chịu trách nhiệm đối với bất kỳ và tất cả các hoạt động hoặc hành động xảy ra dưới tài khoản và/hoặc mật khẩu của bạn, cho dù mật khẩu của bạn thuộc về Dịch vụ của chúng tôi hay dịch vụ của bên thứ ba. Bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức khi nhận thấy bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật hoặc sử dụng trái phép tài khoản của bạn.

Bạn không được sử dụng làm tên người dùng, tên của người hoặc tổ chức khác hoặc không hợp pháp để sử dụng, tên hoặc nhãn hiệu chịu bất kỳ quyền nào của người hoặc tổ chức khác ngoài bạn mà không có sự cho phép thích hợp. Bạn không được sử dụng làm tên người dùng bất kỳ tên nào xúc phạm, thô tục hoặc tục tĩu.

Chúng tôi có quyền từ chối dịch vụ, chấm dứt tài khoản, xóa hoặc chỉnh sửa nội dung hoặc hủy đơn đặt hàng theo quyết định riêng của chúng tôi.


Nội dung của bạn

Bạn có thể đăng, liên kết, lưu trữ, chia sẻ và nói cách khác là cung cấp một số thông tin, văn bản, đồ họa, video hoặc tài liệu khác lên/trên Trang mà bạn tạo bằng Liên kết sinh học. Bạn chịu trách nhiệm về Nội dung, bao gồm tính hợp pháp, độ tin cậy và tính phù hợp của Nội dung. Khi bất kỳ bên thứ ba nào sở hữu bất kỳ Nội dung nào, bạn cũng chịu trách nhiệm đảm bảo rằng bạn có tất cả các quyền (bao gồm mọi giấy phép) cần thiết để cho phép bạn cung cấp Nội dung đó trên Trang và trên Biovn.me.

Bằng cách đăng Nội dung lên Biovn.me, bạn cấp cho chúng tôi quyền và giấy phép hiển thị công khai nội dung đó và bạn xác nhận rằng bạn có tất cả các quyền và giấy phép cần thiết của bên thứ ba để đăng Nội dung đó. Bạn giữ lại bất kỳ và tất cả các quyền của mình đối với bất kỳ Nội dung nào bạn gửi, đăng hoặc hiển thị trên hoặc thông qua Biovn.me và bạn chịu trách nhiệm bảo vệ các quyền đó.


Chấp thuận sử dụng

Việc bạn truy cập và sử dụng Biovn.me phải tuân theo các điều khoản dịch vụ này cũng như tất cả các luật và quy định hiện hành. Chúng tôi cũng cam kết đảm bảo rằng Dịch vụ Biovn.me an toàn cho tất cả người dùng và không cung cấp nền tảng cho Nội dung không phù hợp hoặc hành vi của người dùng. Khi có bất kỳ cáo buộc chính đáng và hợp lý nào từ bên thứ ba (bao gồm bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật nào) rằng hành vi của bạn có thể đã vi phạm các điều khoản dịch vụ này, chúng tôi có quyền hợp tác với bên thứ ba đó.

Dưới đây là danh sách những điều bạn không nên làm:

 1. Truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ Biovn.me nếu bạn không có đủ khả năng và năng lực pháp lý để đồng ý với các điều khoản dịch vụ này.
 2. Tạo các bản sao trái phép, sửa đổi, điều chỉnh, dịch, đảo ngược kỹ thuật, tháo rời, biên dịch ngược, trích xuất thông tin từ hoặc tạo bất kỳ sản phẩm phái sinh nào của Dịch vụ Biovn.me hoặc bất kỳ nội dung nào được bao gồm, bao gồm mọi tệp, bảng hoặc tài liệu (hoặc bất kỳ phần nào trong số này) hoặc xác định hoặc cố gắng xác định bất kỳ mã nguồn, thuật toán, phương pháp hoặc kỹ thuật nào được thể hiện bởi Dịch vụ Biovn.me hoặc bất kỳ sản phẩm phái sinh nào của Dịch vụ Biovn.me (hoặc ủy quyền cho bất kỳ người nào khác thay mặt bạn làm như vậy).
 3. Sử dụng trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi để thực hiện bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào hoặc truyền tải bất kỳ vi-rút, phần mềm gián điệp hoặc nội dung hoặc tệp có hại, vi phạm, bất hợp pháp, gây rối hoặc phá hoại nào khác.
 4. Phân phối, cấp phép, chuyển nhượng hoặc bán, tất cả hoặc bất kỳ phần nào của bất kỳ Dịch vụ Biovn.me nào hoặc bất kỳ sản phẩm phái sinh nào của Dịch vụ đó, ngoại trừ việc bạn có thể bán lại Biovn.me cho một nhóm người hạn chế nếu chúng tôi đã đồng ý rõ ràng cho việc đó hoạt động cho bạn bằng văn bản (và, nếu chúng tôi đồng ý, chúng tôi cũng có thể đưa ra các điều kiện đối với sự đồng ý đó mà bạn phải tuân thủ).
 5. Tiếp thị, thuê hoặc cho thuê Biovn.me với một khoản phí hoặc lệ phí hoặc sử dụng Biovn.me để quảng cáo hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động chào mời thương mại nào, ngoại trừ việc bạn có thể tiếp thị Biovn.me cho một nhóm người hạn chế nếu chúng tôi đã đồng ý rõ ràng với bạn về hoạt động đó bằng văn bản.
 6. Sử dụng Biovn.me, mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi, cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc trái phép nào, bao gồm truyền thông hoặc tạo điều kiện cho bất kỳ quảng cáo thương mại hoặc chào mời hoặc gửi thư rác nào.
 7. Can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động bình thường của Biovn.me, làm gián đoạn Trang web hoặc bất kỳ mạng nào được kết nối với Biovn.me hoặc bỏ qua bất kỳ biện pháp nào chúng tôi có thể sử dụng để ngăn chặn hoặc hạn chế quyền truy cập vào Biovn.me.
 8. Kết hợp Biovn.me hoặc bất kỳ phần nào của nó vào bất kỳ chương trình hoặc sản phẩm nào khác, trừ khi có thể được thỏa thuận riêng với chúng tôi bằng văn bản.
 9. Sử dụng hoặc ủy quyền cho người khác sử dụng tập lệnh tự động hoặc các công cụ thu thập dữ liệu khác để thu thập thông tin từ Trang của bạn hoặc Liên kết sinh học hoặc tương tác với Biovn.me.
 10. Mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, hoặc tuyên bố sai hoặc trình bày sai về bạn hoặc mối quan hệ của bạn với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, bao gồm cả việc tạo ấn tượng rằng bất kỳ nội dung nào bạn tải lên, đăng, truyền tải, phân phối hoặc cung cấp theo cách khác đều đến từ Biovn.me.
 11. Đe dọa hoặc quấy rối người khác hoặc khuyến khích bạo lực hoặc phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, giới tính, tôn giáo, quốc tịch, tình trạng khuyết tật, khuynh hướng tình dục hoặc độ tuổi trên Trang, tài khoản của bạn hoặc trên hoặc thông qua bất kỳ liên kết nào trên Trang của bạn.
 12. Bao gồm bất kỳ tài liệu khiêu dâm nào (bao gồm hình ảnh và ngôn ngữ) trên chính Trang của bạn hoặc chính tài khoản của bạn.
 13. Sử dụng hoặc cố gắng sử dụng tài khoản, dịch vụ hoặc hệ thống của người khác mà không được chúng tôi cho phép hoặc tạo danh tính giả trên Biovn.me.
 14. Sử dụng Biovn.me theo cách có thể tạo ra xung đột lợi ích hoặc làm suy yếu các mục đích của Biovn.me, chẳng hạn như trao đổi các bài đánh giá với những người dùng khác hoặc viết hoặc thu hút các bài đánh giá giả mạo.


Sở hữu trí tuệ

Biovn.me được bảo vệ bởi bản quyền, thương hiệu và các luật khác của cả Hoa Kỳ và nước ngoài. Nhãn hiệu và tên thương mại của chúng tôi và 'dậy' không được sử dụng liên quan đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi. Không có điều khoản nào trong các điều khoản dịch vụ này cấu thành việc chuyển giao bất kỳ Quyền sở hữu trí tuệ nào từ chúng tôi cho bạn.


Quyền hạn chế sử dụng

Bạn chỉ được phép sử dụng Biovn.me khi được chúng tôi cho phép (bao gồm cả việc sử dụng theo các điều khoản và điều kiện này). Với tư cách là người dùng, bạn được cấp quyền sử dụng Biovn.me có giới hạn, không độc quyền, có thể hủy bỏ, không thể chuyển nhượng để tạo, hiển thị, sử dụng, phát và tải lên Nội dung tuân theo các điều khoản dịch vụ này.

Bạn không được sử dụng Biovn.me liên quan đến một sản phẩm hoặc dịch vụ không liên kết với chúng tôi hoặc theo bất kỳ cách nào khiến chúng tôi bị mang tiếng. Mọi ý kiến, lời khuyên, tuyên bố, dịch vụ, ưu đãi hoặc thông tin hoặc nội dung khác được thể hiện hoặc cung cấp bởi bất kỳ người dùng nào khác là của các tác giả hoặc nhà phân phối tương ứng chứ không phải của chúng tôi.

Nếu chúng tôi cung cấp cho bạn bất kỳ hình ảnh, biểu tượng, video, đồ họa hoặc nội dung nào khác để bạn sử dụng liên quan đến Biovn.me, bạn chỉ được sử dụng nội dung đó trên trang của mình chứ không phải bất kỳ nơi nào khác, bạn cũng phải tuân thủ mọi nguyên tắc bằng văn bản hợp lý hoặc điều khoản, có thể là nguyên tắc hoặc điều khoản của bên thứ ba, liên quan đến nội dung mà chúng tôi cung cấp cho bạn.


Liên kết, trang web và dịch vụ của bên thứ ba

Biovn.me có thể chứa các liên kết đến các trang web, nhà quảng cáo, dịch vụ, ưu đãi đặc biệt của bên thứ ba hoặc các sự kiện hoặc hoạt động khác không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của Biovn.me. Chúng tôi không xác nhận hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ trang web, thông tin, tài liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba. Nếu bạn truy cập bất kỳ trang web, dịch vụ hoặc nội dung của bên thứ ba nào từ Biovn.me, bạn sẽ tự chịu rủi ro khi làm như vậy và bạn đồng ý rằng Biovn.me không có trách nhiệm pháp lý phát sinh từ việc bạn sử dụng hoặc truy cập vào bất kỳ trang web, dịch vụ hoặc nội dung nào của bên thứ ba .


Bảo mật

Bạn phải bảo vệ thông tin bí mật được cung cấp cho bạn, nếu chúng tôi chia sẻ thông tin bí mật về Biovn.me với bạn hoặc thông tin mà một người hợp lý sẽ coi là bí mật, bạn phải giữ bí mật và sử dụng các biện pháp bảo mật hợp lý để ngăn chặn việc tiết lộ hoặc truy cập trái phép vào thông tin đó.


Nhận xét

Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi phản hồi khác, liên quan đến Dịch vụ hoặc trang web của chúng tôi, chẳng hạn như các vấn đề về khả năng sử dụng, đề xuất thiết kế hoặc bất kỳ đề xuất nào khác liên quan đến Dịch vụ, bạn thừa nhận rằng (i) bạn sở hữu tất cả các quyền, tiêu đề và lợi ích trong và để phản hồi mà không có bất kỳ hạn chế nào; (ii) phản hồi không phải tuân theo bất kỳ nghĩa vụ bảo mật nào; và (iii) chúng tôi có thể có quyền sử dụng không hạn chế phản hồi cho bất kỳ mục đích nào mà không phải bồi thường hoặc ghi công cho bạn hoặc bất kỳ người nào khác.


Trách nhiệm của bạn đối với người dùng cuối

Trang của bạn có thể có khách truy cập riêng (Người dùng cuối). Cách thức mà người dùng và tương tác với Trang và Nội dung của bạn hoàn toàn do bạn chịu trách nhiệm. Trách nhiệm này bao gồm việc tuân thủ tất cả các luật và quy định liên quan đến Người dùng cuối cũng như việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ (nếu có) cho Người dùng cuối.


Trách nhiệm pháp lý

Bạn phải đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại nào xảy ra do sử dụng Biovn.me hoặc sao chép, phân phối hoặc tải xuống Nội dung từ Biovn.me. Trong mọi trường hợp, bạn hoặc chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ thiệt hại gián tiếp, trừng phạt, đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả nào (bao gồm tổn thất kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận, việc sử dụng, quyền riêng tư, dữ liệu, thiện chí hoặc lợi ích kinh tế khác) tuy nhiên nó phát sinh, cho dù vi phạm hợp đồng hoặc tra tấn (bao gồm cả sơ suất), ngay cả khi bên liên quan trước đó đã được thông báo về khả năng xảy ra thiệt hại đó.

Bạn có trách nhiệm bảo vệ an ninh đầy đủ và sao lưu dữ liệu, Nội dung và/hoặc thiết bị được sử dụng liên quan đến việc bạn sử dụng Biovn.me và sẽ không khiếu nại chúng tôi về dữ liệu bị mất, thời gian chạy lại, hướng dẫn không chính xác, sự chậm trễ trong công việc hoặc lợi nhuận bị mất do sử dụng Biovn.me. Bạn không được chuyển nhượng hoặc xử lý tài khoản của mình cho bất kỳ người nào khác.


Bồi thường

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho chúng tôi và bất kỳ ai thay mặt chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở tất cả chủ sở hữu, người quản lý, cán bộ, chi nhánh, nhân viên, người cấp phép và nhà cung cấp của chúng tôi trước mọi tổn thất, chi phí, chi phí, khiếu nại, thiệt hại (bao gồm phí luật sư, phí chuyên gia và các chi phí kiện tụng khác) phát sinh từ, phát sinh do hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến: (i) bất kỳ nội dung nào bạn gửi theo các điều khoản của chúng tôi; và/hoặc (ii) bất kỳ sự vi phạm nào đối với các điều khoản này do bạn thực hiện.


Từ chối trách nhiệm

Bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng Biovn.me. Biovn.me được cung cấp trên cơ sở "NGUYÊN TRẠNG" và "NHƯ CÓ SẴN". Biovn.me được cung cấp mà không có bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn ở thời gian hoạt động hoặc tính sẵn có hoặc bảo đảm ngụ ý về khả năng bán được, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, không vi phạm hoặc quá trình thực hiện.

admin

Chia sẻ
Bắt đầu ngay
Bắt đầu ngay hôm nay bằng cách tạo một tài khoản để bắt đầu với giải pháp Biolink của chúng tôi
Bạn đã có tài khoản?
Login