Login

Tip Jar

Nhận đóng góp hoặc tiền boa từ khán giả hoặc khách truy cập của bạn

Sử dụng
Cung cấp cho khách truy cập của bạn cách gửi tiền quyên góp và tiền boa là cách để bạn bắt đầu kiếm tiền.

Thêm Tip Jar vào tiểu sử của bạn sẽ tạo ra một cách cá nhân để khách truy cập thể hiện sự đánh giá cao của họ.

Bất kỳ ai để lại tiền boa đều có tùy chọn gửi cho bạn một tin nhắn được cá nhân hóa, điều này mang đến cơ hội tiếp cận bạn mà không bị thất lạc.
Bắt đầu ngay
Bắt đầu ngay hôm nay bằng cách tạo một tài khoản để bắt đầu với giải pháp Biolink của chúng tôi
Bạn đã có tài khoản?
Login