Login

Giveaway

Thu thập thông tin của mọi người để tặng quà

Sử dụng
Thu thập thông tin cho một giveaway.
Dễ dàng chọn một người chiến thắng ngẫu nhiên.
Có thể được sử dụng để tặng vé, tiền, v.v.

Cách sử dụng
  1. Tải lên ảnh bìa hoặc video nổi bật
  2. Chọn thông tin bạn muốn thu thập như tên, ngày sinh, điện thoại
  3. Thêm mô tả
Bắt đầu ngay
Bắt đầu ngay hôm nay bằng cách tạo một tài khoản để bắt đầu với giải pháp Biolink của chúng tôi
Bạn đã có tài khoản?
Login