Login

Email Collection

Tạo và thu thập email khách hàng của bạn

Sử dụng
Xây dựng danh sách email của bạn bằng cách thu thập email của khách truy cập.

Email có thể được xuất sang .csv nếu bạn muốn sử dụng chúng trong nền tảng gửi thư như mailchimp.
Bắt đầu ngay
Bắt đầu ngay hôm nay bằng cách tạo một tài khoản để bắt đầu với giải pháp Biolink của chúng tôi
Bạn đã có tài khoản?
Login